Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Tùy biến label thành tag cloud giống WP

Nguồn: @ NASS


Bạn có thấy tag cloud của WP đẹp không ? , vậy giờ chúng ta sẽ làm giống y hệt nhé , chúng ta sẽ làm cho WP phải lác mắt với sức mạnh blogger.

1. Nói lại code hiển thị số bài đăng trong label của Duypham (blog.duypham.info) :

Bởi vì trong blog chúng ta sẽ có 2 thẻ <data:label.count/> một cho dạng list , một cho dạng tag cloud như trong ảnh của bạn Duy Phạm chụp


Ta thay thế:


<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
<b:if cond='data:showFreqNumbers'>
<span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
</b:if>

Thành:


<b:if cond='data:showFreqNumbers'>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url' expr:title='data:label.count + &quot; Bài đăng trong nhãn &quot; + data:label.name'><data:label.name/></a>
<b:else/>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
</b:if>

Rồi tiếp tục:


<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
<b:if cond='data:showFreqNumbers'>
<span class='label-count' dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
</b:if>

Thành:


<b:if cond='data:showFreqNumbers'>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url' expr:title='data:label.count + &quot; Bài đăng trong nhãn &quot; + data:label.name'><data:label.name/></a>
<b:else/>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
</b:if>

2. Tạo dạng tag cloud:

Các bạn vào Thiết Kế >>> Phần tử trang và bấm vào chỉnh sửa , chúng ta sẽ có như hình trên và làm theo 2 bước như trong hình


Sau đó thêm đoạn code sau trước ]]></b:skin> :


.sidebar .list-label-widget-content li{display:inline;font-size:10px;text-transform:uppercase;white-space:nowrap;line-height:2.5em}
.sidebar .list-label-widget-content li a{-moz-border-radius:4px;-o-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border-radius:4px;border:1px solid #BBB;padding:3px 6px;opacity:0.7}
.sidebar .list-label-widget-content li a:hover{border:1px solid #F26535}

Nếu các bạn thấy không chạy thì hãy làm theo bỏ đoạn css trên và thay bằng đoạn css bên dưới:


.list-label-widget-content li{display:inline;font-size:10px;text-transform:uppercase;white-space:nowrap;line-height:2.5em}
.list-label-widget-content li a{-moz-border-radius:4px;-o-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border-radius:4px;border:1px solid #BBB;padding:3px 6px;opacity:0.7}
.list-label-widget-content li a:hover{border:1px solid #F26535}

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới