Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Tùy chỉnh số bài viết hiển thị ở trang Label

Nguồn: @ NASS
Đây là một trong những thủ thuật cơ bản của blogger. Thông thường khi load 1 nhãn nào đó từ 1 bài viết, mặc định blogger sẽ hiển thị kết quả là 20 bài viết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh lại số bài viết này.Khi bạn tạo 1 liên kết tới 1 nhãn nào đó trong blog, mặc định khi hiển thị bài viết ở nhãn đó sẽ là 20 bài, nếu bạn muốn tùy chỉnh số bài viết hiển thị cho link liên kết này thì bạn chỉ cần thêm đoạn code nhỏ vào link liên kết như bên dưới.

http://YOURBLOG.blogspot.com/search/label/labe1?max-results=10- Với giá trị 10 là số bài viết hiển thị.Trên đó là việc bạn tùy chỉnh cho 1 liên kết mà bạn tự tạo tới nhãn đó. Nếu muốn tùy chỉnh số bài viết cho link nhãn nằm ở footer của bài viết thì sao? Để làm việc này bạn phải tùy chỉnh lại code template.

1. Đầu tiên vào bố cục

2. Vào chỉnh sửa code HTML

3. Chọn mở rộng mẫu tiện ích

4. Tìm đoạn code bên dưới (hoặc tương tự):

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>

</b:loop>5. Thêm đoạn code màu đỏ vào như bên dưới:<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

<a expr:href='data:label.url + "?max-results=20"' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>

</b:loop>- Thay đổi giá trị 20 thành số bài viết mà bạn muốn hiển thị.Chúc các bạn thành công.
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới