Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Bộ tài liệu học tiếng Nhật

Nguồn: @ NASS

I. MINNA NO NIHONGO ( 1 -50)1. Book: http://www.ziddu.com/download/10810185/book.pdf.html2. Audio:

(1 – 25) : http://www.ziddu.com/download/10813630/1-6.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10813631/7-12.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10813632/13-18.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10813634/19-25.rar.html

(26 – 50): http://www.ziddu.com/download/10816194/26-34.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10816195/35-42.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10816198/43-50.rar.html3. Từ Vựng – Ngữ Pháp:

(1- 25) : http://www.ziddu.com/download/10813633/ … P.rar.html

(26 – 50): http://www.ziddu.com/download/10816196/ … P.rar.html4. Key bài Tập:

(1-25): http://www.ziddu.com/download/10813629/BAIGIAI.rar.html

(26-50 ): http://www.ziddu.com/download/10816197/BAIGIAI.rar.htmlII. Tài Liệu bổ trợ rất hiệu quả học Tiếng Nhật Sơ Cấp:

- Luyện Nghe Tiếng Nhật hiệu quả với Yasashi Nihongo: Audio + bài đọc:

http://www.ziddu.com/download/10812552/1-10.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10812554/11-20.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10812550/21-30.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10812553/31-40.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10812551/41-50.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10819699/51-60.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10819701/61-70.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10821016/71-80.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10821014/81-90.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10821015/91-100.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10820053/101-110.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10821167/111-126.rar.html- Luyện đọc Hiragana bằng những câu chuyện tranh Nhật Bản Lý Thú:

http://www.ziddu.com/download/10809971/ … n.rar.html- Tính Từ Trong Tiếng Nhật so8 cấp và căn bản:

http://www.ziddu.com/download/10809969/ … t.pdf.html- Bảng chia động từ Tiếng Nhật:

http://www.ziddu.com/download/10809974/ … t.doc.html- Từ Điển Tịếng Nhật bằng hình ảnh theo Các Chủ Đề ( Song Ngữ Anh – Nhật)

http://www.ziddu.com/download/10809968/ … y.pdf.html- Học KanJi:

http://www.ziddu.com/download/10809972/ … k.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/10809970/ … s.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/10809967/ … u.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/10809973/.html- Tiếng Nhật Sơ Cấp:

http://www.ziddu.com/download/10810184/ … t.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/10810186/ … p.pdf.html- Học Tiếng Nhật Theo Tiếng Anh:

http://www.ziddu.com/download/10821169/ … 1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/10821168/ … 2.rar.html- Đề Thi 4 Kyu 2001 – 2005:

http://www.ziddu.com/download/10810183/ … 5.pdf.html- Phần mềm đọc file đuôi Djew

http://www.ziddu.com/download/10815069/ … w.rar.html

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới